Intro En frilansande hybrid och problemlösande designer

Fram- och baksida på ölen Hayley från Good Guys Brew

En problemlösande, multidisciplinär och oberoende designer med fokus på UI/UX och grafisk design. Med 15+ års erfarenhet finns jag tillgänglig för hela projekt eller som en del av ditt team. Läs mer