Uppdrag UI och UX för Halebop

Datum
2019–2020
Kund
Halebop (Futurice)
Kategori
digital, utveckling
Information
Olika designuppdrag för Halebop

Halebop är en svensk mobiloperatör och har nästan sedan starten varit en del av Sveriges största teleoperatör Telia.

Jag började jobba med Halebop som en 50% design-resurs på plats och hjälpte teamet i en "jack-of-all-digital-trades"-roll. Inledningsvis som en resurs för att stödja det kontinuerliga design- och utvecklingsarbetet på webbplatsen, särskilt förstasidan. På grund av tekniska begränsningar behövdes många moduler skräddarsys.

Allt eftersom tiden fortskred jobbade jag mer och mer med andra områden och team, t.ex. genom att bygga prototyper, designa den nya appen, koda e-postnyhetsbrev och liknande stora och små uppdrag.

Re-design av appen

Skärmar från den första re-designade Halebop-appen som jag var med och tog fram. För mig var det viktigt att inte överanvända de grafiska elementen, utan att låta dem ha ett syfte. Ex. vyer utan innehåll är en bra plats för dessa.

Nytt bredbandserbjudande

Det går snabbt inom telekomsektorn. Från beslutet att erbjuda bredband och att lansera det på marknaden gick snabbt. Jag hjälpte till med prototyper, UX och första UI för hur man säljer det nya bredbandserbjudandet.

Halebop.se

Halebops visuella identitet är full av roliga inslag, ex. bop-elementen. Det är lätt att de överanvänds, och jag försökte hjälpa till att göra dem roliga och överraskande.

Diverse projekt

Något som Halebop-varumärket verkligen saknade – och något jag tror att nästan varje digitalt varumärke behöver – är en animation för att visa att något laddas. För den nya appen designade jag loading-symbol som kan användas på både knappar och mellan vyer.
För att hjälpa teamet att skapa duoton-bilder – en viktig del av Halebop-varumärket – byggde jag en fristående javascript-plugin som kan användas som ett verktyg i de digitala riktlinjerna. Exempelfoto av Daniel Adesina.