Antecknat Vi behöver prata om XXL logotypen …

Publicerat
Skrivet av
Kategori

XXL – för dig som inte vet – är en norsk sportvaruhandlare med webbutik och butiker över hela Skandinavien. Nyligen släpptes en uppdatering på den visuella identitet av Kurppa Hosk. Logotypen har varit en nagel i öga länge för mig och jag hoppades verkligen att jag skulle en fix på det. Men jag hoppades förgäves.

Istället var det en besvikelse att se att logotypen förblev densamma. Det ska tilläggas att jag inte vet om designbyrån ens fick ändra den. Men för att jag ska få någon form av "closure" tog jag själv tag i det.

Den vänstra logotypen är inte balanserad. Det tomma utrymmet mellan X och X ser ut som X XL. Versionen till höger har en bättre balans.

Mitt problem med logotypen är det obalanserade utrymmet mellan XX och XL. Tomrummen bör kompenseras för att vara mer lika.

Markera mellanrummet mellan bokstäver. Det röda området bör vara lika för att logotypen ska vara balanserad, vilket ses i den reviderade versionen.

För att uppnå detta har jag gjort mellanrummet mellan XX så tätt som möjligt utan att beröra. Utrymmet mellan XL ökas sen tills det känns balanserat.